Kasvibiologia

Kasvifysiologian luennot

16.4.2014 Elina Oksanen

Tentissä II piti selittää lyhyesti seuraavat käsitteet:

 1. Rubisco- entsyymi
 2. CAM- metabolia
 3. Osmoottinen potentiaali
 4. Nilaneste
 5. Juurinystyrä
 6. Ektomykoritsa
 7. Fytokromi
 8. Systeemin hankittu kestävyys (SAR)

3.4.2014 Elina Oksanen

Tentissä I oli 8 käsitettä, jotka täytyi selittää lyhyesti:

 1. C4- metaboia
 2. Kloroplasti
 3. Hypersensitiivinen vaste (HR)
 4. Vesipotentiaali
 5. Nilalastaus
 6. Etyleeni
 7. Fytokromi
 8. Symbionttinen typensidonta

3122106 Kasvimorfologian ja -systematiikan luennot, 3op

18.12.2013 Riitta Julkunen- Tiitto:

 1. A) Kerro panssarilevistä ( rakenne, plastidit, elintavat) 3p.

B ) Millainen on koppisiemenisten kasvien johtosolukon rakenne? ( millaisia solukoita ja mitä tehtäviä) 4.p ( en muista ihan sanatarkkaa kysymysasettelu, mutta tuosta aiheesta kysymys kuiteskin oli)

Sari Kontunen- Soppela:

Siinä oli neljä sieniin liittyvää monivalintakysymystä (kohdat 1- 4), en muista tarkkoja kysymyksiä ja viimeinen kohta (5. kohta) sisälsi neljä sananselitystä, joille oli varattu yksi rivi jokaiselle: a) hyyfi b) sekovarsi c) haustorio d)en muista. Koko sieni osuudesta piste maksimi oli 2p.

Heikki Simola:

Sivulla oli kuva sanikkaisen elämänkierrosta ja siihen piti nimetä 10 termiä, joista osa oli synonyymejä, kuten askogonio ja munapesäke. Tehtävän maksimipistemäärä oli 3p.


15.12.2010 – 1. luentotentti

RJT kyseli levien suvuttomasta lisääntymisestä ja puun sekundaarisen ksyleemin rakenteesta,

HS kyseli saniaisen elinkiertoa (kuva, johon piti sijoittaa oikeat termit) ja

SKS kyseli kantasienten lisääntymistä kuvan kera (piti nimetä oikeat osat ja lisääntymisen vaiheet).


Kasvimolekyylibiologia & Bioteknologia

Buchanan: Biochemistry & Molecular biology of Plants, 8 op

20.4.2010

Kysymykset jotenkin näin ja kahteen vastattiin:

 1. Transposonien toiminta ja merkitys kasveissa.
 2. Miten kasvit puolustautuvat patogeeneja vastaan?
 3. Ulkoisen signaalin vastaanottaminen ja välittäminen kasvisolussa.

Kirjatentti: Kasvibioteknologia ja -molekyylibiologia, Slater (2008), 5op

Slater, Adrian : Plant biotechnology the genetic manipulation of plants, 2008

Vastaa kahteen esseekysymykseen:

 1. Kerro, miten Agrobacterium-välitteinen geeninsiirto tehdään.
 2. Miten kasvien tuholaiskestävyyttä voidaan parantaa bioteknologian avulla?
 3. Miten kasvien satoa ja ominaisuuksia voidaan parantaa bioteknologian avulla?

Kirjatentti: Soveltava biologia, kasvinviljelytiede, 3op

17.4.2012

Kirjat: Pahkala; Sellua peltokasveista & Keskitalo; Erikoiskasvien viljely

Tentaattori: Tadeusz Aniszewski

 1. Ruokohelpi (Phalaris arundinacea)
 2. Erikoiskasvien monimuotoisuus ja viljelyvarmuus
 3. Peltokasvien soveltuvuus sellun raaka-aineeksi
 4. Morsinko (Isatis tinctoria)
 5. Potentiaaliset kasvit peltosellun tuotannossa

13.12.2011

Tadeusz Aniszewski

Kirjat: Alanko, P.: Luonnonkasvit puutarhassa & Appelgren ja Lindberg: Biodynaaminen puutarha

 • Kedon ja niityn merkitys puutarhassa.
 • Peittokasveiksi sopivia luonnonkasveja.
 • Biodynaaminen puutarhanhoito.
 • Voiko luonnonkasveja siirtää puutarhaan?
 • Luonnon ja puutarhan ravintokasvit.

Luonnonmukaisen tuotannon perusteet, 3op

07.04.2014

Mikaela Mughal

Tentin kysymykset:

 1. Selosta lyhyesti seuraavat käsitteet ja miten ne liittyvät luonnonmukaiseen tuotantoon:
  • peltotase
  • esikasvi
  • Rhizobium leguminosarum
  • Biodynaaminen viljely

Vastaa lisäksi kahteen seuraavista:

 1. Palkokasvien käyttö luonnonmukaisessa viljelyssä (mitä, miksi, miten)
 2. Luomumaidontuotannon erityispiirteet
 3. Rikkakasvien torjunta luonnonmukaisessa viljelyssä

Soveltavan biologian perusopintojen kirjatentti, luonnonmukainen viljely

22.4.2014 sähköinen tentti, Eeva Kuusela

Rajala, J. Luonnonmukainen maatalous 2006

Tentin kysymykset:

 1. Selitä lyhyesti esikasvi.
 2. Selitä lyhyessti ymppäys.

Vastaa kolmeen neljästä kysymyksestä:

 1. Karjalannan käyttö ravinto- ja viljelykierrossa
 2. Kasvitautien hallinta
 3. Mansikan luonnonmukainen viljely(kierto?)
 4. Lammpaan luonnonmukainen tuotanto