Biologian perusopinnot

Eliökunnan monimuotoisuus, 7op

23.9.2019 Välikoe 1: Mikrobeista leviin

Vastaa jokaiseen tehtävään. Tehtävien kokonaispistemäärä jokaisessa tehtävässä o 5p.

Tehtävä 1: Biodiversiteettiin vaikuttavat tekijät. (Jaakko Pohjoismäki)

Tehtävä 2: a) Yhdistä prokaryootti eliympäristöön 3p.

Halofiilit hapeton luola

Termofiilit kuuma lähde

Metanogeenit suolainen järvi

b) Mihin edellämainituista prokaryooteista kuuluu Pyrococcus furiosus, jonka tuottamaa DNA-polymeraasientsyymiä voidaan hyödyntää PCR-menetelmässä? 1p.

c) Mihin domeeniin edellä mainitut prokaryootit kuuluvat? 1p.

Tehtävä 3: Mistä suuret sukupuuttoaallot johtuvat? (Frank Berninger)

Tehtävä 4: Amebamaiset eliöt eri eukaryoottiryhmissä. (Markku Keinänen)

15.11.2019 Välikoe 3: Eläimet (Hannu Huuskonen) (osittainen)

Vastaa jokaiseen tehtävään.

Tehtävä 2: Määrittele termi tai asia. 6p.

a) eläin

b) domeeni

c) ruumiinontelo

d) amnioottinen muna

e) Kambrin räjähdys

f) selkäjänteinen

Tehtävä 3: Vertaile hyönteiseisen, linnun ja nisäkkään hengitysjärjestelmien rakennetta. 8p.


Solu- ja molekyylibiologian perusteet, 8op


Ekologian perusteet ja ekosysteemien toiminta, 7op


Ympäristöriskit ja ympäristöterveys, 8op