Mikrovillus ry

Tervetuloa tutustumaan rakkaan ainejärjestömme hallituksen toimintaan. Sivustolta löydät myös hallituksen kokouksien kokoustiivistelmät, sekä yhteystietomme yhteydenottoa varten.

Mikrovillus ry:n uusi hallitus valitaan joka vuosi syyskokouksessa, johon kaikki ainejärjestömme jäsenet ovat tervetulleita. Uusi hallitus aloittaa välittömästi toimintansa, vanhan hallituksen opastettuaan ja kerrottuaan salaisuutensa ja vinkkinsä uudelle hallitukselle loisteliaan menneen hallituskautensa jälkeen.

Hallitustehtävät


Puheenjohtaja:

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu valvoa ja ohjata yhdistyksen toimintaa sekä toimia hallituksen kokouksien johtajana. Lisäksi hän toimii edustamansa yhdistyksen edustajana monissa erilaisissa tilaisuuksissa. Puheenjohtajalla on siis paljon erilaisia vastuutehtäviä ja toimiikin useasti välittävänä elimenä ainejärjestön ulkopuolelle. Toimintansa ytimenä ja punaisena lankana puheenjohtaja voi kuitenkin pitää tehtäväänsä hallituksen ja koko ainejärjetön toiminnan organisaattorina, jonka tulisi pitää langat käsissään ja näin luoda yhtenäinen ja hallituskaudet ylittävä toiminnan kulttuuri ainejärjestöönsä.

Varapuheenjohtaja:

Varapuheenjohtajan tärkein tehtävä on toimia puheenjohtajan tuuraajana kokouksissa, jos tämä estyy tulemasta paikalle. Varapuheenjohtaja on puheenjohtajan työpari. Tehtäviin kuuluu myös edustaa ainejärjestöä tämän kanssa. Varapuheenjohtajalla ei ole muita sen isompia kiinteitä tehtäviä. Tilannekohtaisesti hän voi ottaa harteilleen muita ainejärjestön ja hallituksen projekteja ja vastuutehtäviä, paitsi niitä, joilla on jo omat vastaavat. Itse olen osallistunut tapahtumien ja villusvaatilausten järjestämiseen sekä työelämäyhteistyön kehittämiseen. Tällä hallituskaudella päätimme, että varapuheenjohtaja seuraa puheenjohtajan kanssa hallituksen sähköpostia ja infoaa sähköpostiin tulleista viesteistä
asianomaisille vastaaville.

Sihteeri:

Sihteerin pääasiallinen tehtävä on kirjoittaa kokouksien pöytäkirjat ja hoitaa arkistointia, sekä ylläpitää jäsenrekisteriä. Sinulla on myös allekirjoitusoikeus. Lisäksi voit toimia puheenjohtajien oikeana kätenä, auttaa tiedotusvastaavia ja keksiä itsellesi lisää tehtäviä.

Liikuntavastaavat:

Liikkavastaavan tehtäviin kuuluu tombolon ja villuksen viikottaisesta palloiluvuorosta huolehtiminen. Vastaavat vievät tarvittavat pelivälineet vuorolle, tarkastaa osallistujien sykettätarrat sekä vastaa vuoron sujuvuudesta. Tämän lisäksi liikkavastaava voi järjestää ainejärjestölle muita liikuntatapahtumia, esimerkiksi lajakokeiluja ja ainejärjestöjen välisiä pesispelejä. Lisäksi tapahtumiin kuten räkis, säbäliiga sekä liikuntailtapäivä vastaavat voivat koota joukkueen ja innostaa opiskelijoita osallistumaan. Tärkeintä on liikuntainfon jakaminen tiedotuskanavissa sekä opiskelijoiden innostaminen ja kannustaminen osallistumaan erilaisiin liikuntatapahtumiin ja liikkumaan opintojen ohella.

1. Rahastonhoitaja:

1. Rahastonhoitaja vastaa ainejärjestömme tilistä, kirjanpidosta ja pankkikortista. Kauden aikana tehtävänä on maksaa laskut, merkitä kirjanpitoon kaikki mitä tilillä tapahtuu ja huolehtia kuittien/laskujen säilytyksestä. Tässä apuna ovat sähköiset välineet, kuten Dropbox ja Excel. Kauden loputtua rahastonhoitajat yhdessä laativat tilinpäätöksen. Lisäksi rahastonhoitajalla on velvollisuus osallistua hallituksen kokouksiin.

2. rahastonhoitaja:

2. rahastonhoitaja vastaa Mikrovilluksen käteiskassasta. Kassa on mukana mm. Järjestöpäivillä, lipunmyynneissä, haalarimerkkimyynnissä ja niin edelleen. Rahastonhoitaja pitää huolellista kirjanpitoa kassojen saldoista ja tekee tilinpäätöksen hallituskauden päätteeksi. 2. Rahastonhoitajan hommiin lukeutuu myös maksupäätteen käyttö.

Rahastonhoitajat tekevät tiivistä yhteistyötä ja yhdessä pitävät huolta siitä, että ainejärjestöllä pyyhkii taloudellisesti hyvin.

2. Rahastonhoitajan tehtäviin kuuluu myös haalarimerkit. Tärkein tehtävä on siis päättää joka vuosi vaihtuvien pH & TT-merkkien designit! Hän pitää muidenkin merkkien saldosta ja myynnistä kirjanpitoa sekä tilaa lisää merkkejä tarvittaessa.

2. Rahastonhoitajaan voit olla yhteydessä kaikkesta talouteen, käteiseen ja haalarimerkkeihin liittyvästä! Muistathan aina säilyttää kuitin ostoksistasi!

Tiedotusvastaavat:

Tiedotusvastaavien tehtävänä on vastata ainejärjestön asioiden tiedottamisesta Villuksen nettisivuilla, whatsapp tiedotusryhmässä ja somekanavissa (esim. instagram). Tiedotusvastaavat päivittävät mm. nettisivujen tapahtumakalenteria ja julkaisevat instagramiin sekä tiedotusryhmään kuukausittaisia tiivistelmiä tulevan kuukauden tapahtumista. Villuksen nettisivujen ylläpito on tiedotusvastaavien tehtävä, siihen kuuluu mm. hallituksen kokouksien tiivistelmien päivitys ”Kokoukset” kohtaan, josta muut voivat käydä lukemassa mitä kokouksissa on käyty läpi ja päätetty. Tiedotusvastaavat huolehtivat myös Mikroinfo nimisen tiedotus sähköpostin lähettämisestä kaikille Mikrovilluksen jäsenille.

Tiedotusvastaaviin voi olla yhteydessä jos haluaa vaikkapa jakaa hienoja kuvia tapahtumista Villuksen Instagramiin! 🙂

Kansainvälisyysvastaava:

KV-vastaavan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu huolehtia siitä, että vaihtarit saadaan mukaan Mikrovilluksen viestintäkanaviin ja että he tietävät Mikrovilluksen tapahtumista ja toiminnasta. Joka kevään ja syksyn alussa biologian laitos järjestää saapuville vaihto-opiskelijoille infotilaisuuden, jonne KV-vastaavan on osallistuttava. Infotilaisuudessa vastaava esittelee Mikrovilluksen, jakaa tarvittavat linkit meidän viestintäkanaviimme ja kertoo vapaa-ajan toiminnasta. KV-vastaavan on syytä huolehtia, että tapahtumista kirjoitetaan kuvaukset aina myös englanniksi ja että ne jaetaan Mikrovilluksen vaihtarikanaviin. Muuten KV-vastaava voi oman harkinnan ja jaksamisen mukaan edistää vaihto-opiskelijoiden integrointia mukaan Mikrovilluksen toimintaan.

Loimu-vastaava:

Loimu-vastaavana toimitaan yhteyslinkkinä ammattiliittomme kampuspromoottorin ja ainejärjestön välillä. Loimu tarjoaa tukea sponsoroinnin muodossa ainejärjestöille erityisesti työelämään liittyvissä tapahtumissa ja haalareissa, ja vastaavan rooliin kuuluu myös näiden asioiden hoitaminen. Loimu-vastaavan on hyödyllistä osallistua Loimun paikallisen opiskelijajärjestön (Loimun opiskelijat Joensuu ry) toimintaan parhaan tiedon saavuttamiseksi heidän tapahtumistaan LuMet-opiskelijoille.

Sosiaalipoliittinen vastaava (SOPO):

Sosiaalipoliittisen vastaavan tehtävänä on toimia ainejärjestön opiskelijoiden edunvalvojana. Käytännössä sopon tehtäviin kuuluu häirintätilanteisiin puuttuminen ja niiden ennaltaehkäisy sekä palautekyselyjen ylläpitäminen ja palautteiden eteenpäin vieminen. Sosiaalipoliittinen vastaava huolehtii siis osaltaan opiskelijoiden hyvinvoinnista.

Koulutuspoliittinen vastaava (KOPO):

Kopo osallistuu opetuksen kehitysryhmän kokouksiin ja tuo opiskelijan näkökulman opetukseen ja opetuksen kehittämiseen. Kopo tekee myös tiivistä yhteistyötä Sopon kanssa. Opiskelijahyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeä osa molempia rooleja.

Halkovastaava:

Halkovastaavana huolehdit ainejärjestömme Halko -lehden julkaisusta kaksi kertaa vuodessa – jouluna ja vappuna. Tehtävän kuvaan kuuluu mm. juttujen kerääminen sekä tuottaminen ja lopullisen lehden kokoaminen.

Koppivastaava:

Koppivastaavan tehtäviin kuuluu säännöllisten siivouskertojen järjestäminen ainejärjestön hengailutilassa Kopilla. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu lintujen ruokinnan ylläpito talvisin Naturan sisäpihalla, sekä tarpeellisten tavaroiden hommaaminen Kopille.

Kokoustiivistelmät
Jäsenhakemuslomake
Vanhat hallitukset
Yhteistyö
Säännöt
Yhteystiedot