Hallituksen kokoukset

Tervetuloa tutustumaan hallituksen kokouksissa tehtyihin päätöksiin.


Jokainen ainejärjestömme jäsen voi osallistua hallituksen kokouksiin. Ainejärjestön jäsenillä on puhe-oikeus kokouksissa, mutta äänioikeus on vain hallituksen jäsenillä. Ainejärjestömme ulkopuoliset henkilöt voivat pyytää kokouksen alussa puheoikeutta hallitukselta.


Tulevat hallituksen kokouksien ajankohdat päivittyvät nettisivujen tapahtumat osioon ja Mikrovilluksen whatsapp tiedotus ryhmään. Tervetuloa mukaan seuraamaan kokouksia!


Hallituksen pöytäkirjat ovat aina pyydettäessä saatavilla jäsenillemme.


Kokoustiivistelmät: