Hallituksen kokoukset

Tervetuloa tutustumaan hallituksen kokouksissa tehtyihin päätöksiin. Tänne myös päivitetään seuraavien kokouksien ajankohdat.


Seuraava hallituksen kokous pidetään tiistaina 4.8. klo 18.00.


Jokainen ainejärjestömme jäsen voi osallistua hallituksen kokouksiin. Ainejärjestön jäsenillä on puhe-oikeus kokouksissa, mutta äänioikeus on vain hallituksen jäsenillä. Ainejärjestömme ulkopuoliset henkilöt voivat pyytää kokouksen alussa puheoikeutta hallitukselta.

Hallituksen pöytäkirjat ovat aina pyydettäessä saatavilla jäsenillemme.


Kokoustiivistelmät: