Ekologia

Biologian aineopintojen kirjatentti, Ekologia 3122315

7.11.2019, sähköinen tentti

Kirja: Charles J. Krebs / Ecology: The experimental analysis of distribution and abundance

1.Life tables – Problems of abundance
2.Transplant experiment – What is ecology and geographic distributions
3.Patch dynamics – Abundance and distribution of communities


Biologian aineopintojen loppukuulustelu: Ekologia

20.5.2014

Tentaattori: Heikki Roininen

Vastaa kaikkiin:

 1. Sisäkkäiset elinympäristöt
 2. Sukupuuttoketjut
 3. Eliö(yhteisöjen?) globalisoituminen

Ilkka Hanski; Kutistuva maailma – elinympäristöjen häviämisen populaatioekologiset seuraukset


8.6.2010

Tentaattori: Heikki Roininen

 1. Pohdi elinympäristön laadun, pinta-alan ja pirstoutumisen vaikutusta lajien sukupuuttoihin
 2. Sukupuuttoketjut
 3. Metapopulaatiokapasiteetti

19.5.2009

Ilkka Hanski ym: Ekologia

 1. Harvinaisuus ja sen luokittelu
 2. Fenotyyppinen plastisuus ja reaktionormi
 3. Eliöyhteisöjen runsauden jakautuminen

11.11.2008

Ilkka Hanski: Kutistuva maailma – Elinympäristöjen häviämisen populaatioekologiset seuraukset

 1. Habitaattimallit
 2. Populaatioiden sukupuutot
 3. Eliöstön globalisoituminen

3122108 Ekologian perusteet, 4op

12.12.2013

 1. Lajien levinneisyyteen vaikuttavat tekijät
 2. Selitä seuraavat käsitteet lyhyesti
  • avainlaji
  • allokaatio
  • aikaviive
  • entropia
 3. Timbergin neljä kysymystä: Mitä ne ovat ja mihin niitä tarvitaan? ( en oo ihan varma oliko kysymys muotoiltu just näin, mutta kuitenkin aihe oli Timbergin 4 kysymystä)
 4. Metsäekosysteemin hiilenkiertoon vaikuttavat tärkeimmät tekijät. ( tai jotain vastaavaa)

15.2.2011

 • Biodiversiteetin suojelun tasot
 • Sukulaisvalinta ja kokonaisuuskelpoisuus
 • Levinneisyysalue ja leviämisesteet
 • Lotka-Volterra kilpailumalli
 • Harvinaisuuden käsite
 • Ekosysteemien mallinnus

Tentti 16.12.2010

 1. Levinneisyysalue ja leviämisesteet
 2. Populaation kasvumallit
 3. Selitä käsitteet:
  • monogamia
  • altruismi
  • ESS (evolutiivisesti stabiili strategia)
  • kokonaiskelpoisuus
  • taksis

11.01.2010

 1. Levinneisyysalue ja leviämiseste
 2. Mitä on diversiteetti ja miten sitä mitataan?
 3. Pariutumisjärjestelmät

3.2.2009

 1. Populaation kasvumallit
 2. Levinneisyysalue ja leviämisesteet
 3. Altruismi

3122209, Ekologian talvikurssi, 2op

15.3.2011 Matti Leppänen

Answer one question per topic

Aquatic environment

 1. How climate change will affect winter conditions (fall-winter-spring) in aquatic environment and how it would possibly affect aquatic life?
 2. Explain connenction to winter:
  • Brachyptery- aptery
  • Polyploidy
  • Latent heat of fusion

Snow and invertebrates

 1. Microorganisms living on snow
 2. Effects of climate change on insect populations and distributions

Birds and mammals

 1. Adaptation for winter conditions of Ptarmigan ( Lagopus lagopus)

Plants, Lichens and mosses

 1. Freezing injury in plants
 2. Special characters of cryptophytes

Syventävien opintojen loppukuulustelu: Ekologia, 8op

15.3.2011

 1. Abioottisten tekijöiden merkitys eliöiden leviämisessä
 2. Peto-saalis-mallit
 3. Pitkien matkojen vaellukset ja niiden ekologiset syyt

15.2.2011

 1. Kasvien puolustautuminen herbivoriaa vastaan
 2. Lajienvälinen kilpailu
 3. Lajirikkauden vaikutus ekosysteemeihin

20.4.2010

Begon ja kumppanit – Ecology: From Individuals to Ecosystems

 1. Mutualismi eläinten välisissä suhteissa
 2. Kilpailumallit
 3. Lajirikkauteen vaikuttavia tekijöitä

Syventävien opintojen kirjatentti: Kalaekologia

2014

Syventävien opintojen kirjatentti, ekologia, R.J. Wootton: Ecology of Teleost Fishes

 1. Kalojen ravinnonkäyttö ja siihen liittyvät sopeutumat eri kalaryhmillä
 2. Vaellukset yleisestä ja bioenergeettisestä näkökulmasta

Syventävä kirjatentti, 5op, Price: Insect ecology

 1. Hyönteisten ravinnonvalinta
 2. Peto-saalismallit populaatiodynamiikassa
 3. Tyhjät ekolokerot ja lajien pakkautuminen

Biologian aineopintojen loppukuulustelu: Etologia

Krebs & Davies: An Introduction to Behavioural Ecology

15.5.2012 Jaakko Mononen

 1. Geenit ja käyttäytyminen, kokeellinen lähestymistapa. Genes and behaviour, a experimental approach.
 2. Optimointimallit, esimerkkinä taakan kantaminen. Optimization models, carrying a load as an example.
 3. Kilpailukäyttäytymisen evoluutio. The evolution of contest behaviour.
 4. Auttajat. Helpers

14.9.2010

 1. Pohdiskele resurssien puolustamisen ekologiaa
 2. Pesäloisinta
 3. Sex ratio

08.06.2010 Heikki Roininen

 1. Hypoteesin testaaminen käyttäytymisekologiassa
 2. Ryhmässä elämisen hyödyt ja haitat
 3. Seksuaaliset konfliktit

18.8.2009

 1. Vertailevan tutkimuksen pääpiirteet ja ongelmat
 2. Resurssikilpailu ja ”ideal free distribution”
 3. Sukulaisvalinta (kin selection)

9.6.2009 Heikki Roininen

 1. Hypoteesien testaaminen käyttäytymisbiologiassa
 2. Resurssikilpailu
 3. Vaihtoehtoisen pariutumisen hypoteesit (lajinsisäiset)

14.10.2008

 1. Hypoteesien testaaminen käyttäytymisbiologiassa
 2. Haplodiploidia ja altruismi
 3. ESS (evolutiivisesti vakaa strategia)