Biologian perusopinnot

Eliökunnan monimuotoisuus, 7op


Solu- ja molekyylibiologian perusteet, 8op


Ekologian perusteet ja ekosysteemien toiminta, 7op


Ympäristöriskit ja ympäristöterveys, 8op