Avoin palautekysely biologian opiskelijoille

Palautekyselyyn voi anonyymisti tai halutessaan nimellä kertoa huolista tai epäkohdista koskien opiskelua tai opiskelijaelämää.

Tässä linkki kyselyyn: https://forms.office.com/e/K7na81HiAU

Palautteen antamisen eteneminen

– Avoimeen palautekyselyyn tulleita vastauksia tarkastetaan vähintään kerran viikossa.

– Kun kyselyyn on saatu uusi palaute, siihen reagoidaan heti tai viimeistään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

o Jos palautteesta käy ilmi palautteen antajan henkilöllisyys sekä mahdollisesti myös palautteen kohteena olevan henkilöllisyys, otetaan palautteen antajaan yhteyttä niin nopeasti kuin mahdollista. Palautteen antajan kanssa keskustellaan annetusta palautteesta, kysytään mahdollisesti tarkentavia tietoja ja kerrotaan, miten asian kanssa edetään. Palautteen kohteena olevaa henkilöä myös kuullaan ja tarpeen mukaan tilanteeseen sovelletaan Mikrovillus ry:n sääntöjen (annettu 16.3.2023) kohdan 12 kurinpitotoimenpiteitä, joista päättää Mikrovilluksen hallitus.

o Palaute voidaan antaa myös anonyymisti. Jos palautteessa on kuvattu selkeästi palautteen syy ja taustat sekä palautteen kohteena oleva henkilö, voidaan kyseiselle henkilölle pitää puhuttelu. Kuitenkaan kurinpitotoimenpiteitä ei voida soveltaa ja palautteen antajalle ei voida kertoa, miten hänen antamansa palautteen suhteen on edetty.

o Jos palaute annetaan anonyymisti ja palautteessa ei yksilöidä tarkasti palautteen kohteena olevaa henkilöä tai asiaa, palautetta käsitellään tarpeen mukaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

– Hallituksen kokouksessa palautteet käsitellään ja kirjataan niin, ettei niistä voida päätellä osapuolien henkilöllisyyksiä. 

– Palautteen antajan henkilöllisyys pysyy pelkästään niiden henkilöiden tiedossa, joille palautteen antaja on antanut hyväksynnän. 

– Yhdistyksemme sääntöjen mukaisia kurinpitotoimenpiteitä eli suullista ja kirjallista varoitusta, jäsenpalveluiden epäämistä sekä määräaikaisen porttikiellon antamista voidaan hallituksen toimesta soveltaa ainoastaan tilanteisiin, joissa kaikkien osapuolten henkilöllisyys on vähintään yhden hallituksen jäsenen tiedossa ja molempia osapuolia on kuultu. Täten voimme taata tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen käsittelyn. Eli jos kyseessä on vakavampi tilanne, kuten kiusaamista tai häirintää, toivomme palautteen antajan jättävän yhteystietonsa. 

– Avoimeen palautekyselyyn saa jättää muutakin palautetta, kuin epäkohtien ilmoittamista. Jos sinulla on esimerkiksi ideoita tulevista